Pracownik serwisu wykonuje u klienta wszystkie czynności, dostarczając części i materiały niezbędne do utrzymania pracy, produkt, na który została podpisana umowa, w stanie pozwalającym na jego prawidłowe funkcjonowanie.

Na serwis sprzętu u klienta składają się:

Naprawa polega na ustaleniu i usunięciu awarii i innych usterek w działaniu produktu. Naprawa zostanie rozpoczęta w okresie objętym gwarancją lub umową i trwać będzie nieprzerwanie do momentu osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Konserwacja obejmuje czyszczenie, regulację, smarowanie, kontrole i testowanie produktów, wymagających konserwacji. Konserwacja dla większości produktów wykonywana jest kwartalnie.

Udoskonalenia techniczne możliwość wprowadzenia modyfikacji produktu należącego do klienta. Dokonując niezbędnych ulepszeń technicznych, Firma InterPC zaproponuje ich rozwiązanie.

Serwis ekspresowy czas reakcji na zgłoszenie awarii przez klienta zależy od: miejsca, rodzaju sprzętu oraz warunków umowy. Zapewniamy również serwis błyskawiczny z czasem reakcji do 4 godzin.

Serwis okresowy pracownik firmy InterPC będzie okresowo dokonywać przeglądu sprzętu znajdującego się u klienta. W przypadku, gdy tylko konieczna okaże się naprawa, uzgodniony zostanie wspólnie z klientem dzień, w którym wykonana zostanie naprawa. Serwis okresowy obejmuje wszystkie produkty oraz wyposażenie nadające się do serwisowania i jest wykonywany w godzinach od 8.30 do 18. W wypadku, gdy naprawa wszystkich wadliwie działających produktów nie jest możliwa w czasie jednej wizyty, praca serwisu będzie kontynuowana w następnym dniu roboczym.

Serwis gwarancyjny – dostarczony przez InterPC sprzęt komputerowy, instalacje sieciowe, dostarczone oprogramowanie oraz inne usługi informatyczne objęte są pełnym serwisem gwarancyjnym. – okres gwarancyjny zależy od rodzaju sprzętu oraz warunków zawartych w umowie.

Serwis pogwarancyjny Po upływie okresu gwarancji proponujemy podpisanie rocznej umowy pogwarancyjnej, która może być na życzenie klienta przedłużana. Umowa pogwarancyjna obejmuje standardowe usługi ( robocizna, koszty delegacyjne), jak również indywidualne potrzeby klienta.